НОВОСТИ

08.05.2011

ГАИ ограничит движение в центре Киева

В связи с празднованием Дня Победы завтра в центре Киева будут введены частичные ограничения движения всех видов транспорта.
08.05.2011

Глава РПЦ призвал не посягать на память о войне

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал не посягать на память о Великой Отечественной войне.
08.05.2011

Луценко оставили в медчасти

Сегодня в медицинской части Киевского следственного изолятора докторами медицинских наук ведущих заведений Министерства здравоохранения по гастроэнтерологии, кардиологии и эндокринологии проведен комиссионный осмотр экс-главы МВД Юрия Луценко.
08.05.2011

Русал надеется решить вопрос с поставками сырья

ОК "Русал" рассчитывает в течение недели решить вопрос с поставками сырья на свои предприятия в Хакасии, прерванными из-за обрушения моста.
08.05.2011

Миттал признан самым богатым жителем Британии

Индийский сталелитейный магнат Лакшми Миттал занял первое место в списке самых богатых жителей Великобритании.

11 березня 2011 року в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України відбулась презентація проекту «Демонстрація, ознайомлення та застосування в Україні чистих вугільних технологій та технологій уловлювання та захоронення двоокису вуглецю» (далі – Проект), який розроблений Інститутом вугільних енерготехнологій Національної академії наук України (далі – ІВЕ НАНУ) та фінансується Європейським Союзом.Учасниками заходу стали: заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Микита Константінов, голова департаменту «Енергетика, охорона довкілля та транспорт» представництва Єврокомісії в Україні Ханс Райн, директор ІВЕ НАНУ Олександр Майстренко, директор департаменту НАК «Енергетична компанія України» Михайло Михайлов, завідуючий екологічної лабораторії ІВЕ НАНУ Ігор Вольчин.Заступник міністра наголосив на актуальності тематики заходу і нагадав, що згідно із діючою Енергетичною стратегією України до 2030 року, основою для вироблення енергетики є теплоелектростанції (далі – ТЕС) і лише в другу чергу – атомні електростанції. «Вугілля є і залишатиметься стратегічним паливом для України», – відзначив Микита Константінов. На жаль, особливістю української теплової енергетики стала застарілість енергоблоків, їх фізична зношеність. Потрібна докорінна модернізація обладнання ТЕС, науково обґрунтований вибір технологій для спалення вугілля, що, наразі, стало пріоритетом міністерства і галузі. Спроби модернізації робились міністерством з різними енергетичними компаніями і раніше, але їх виявилось недостатньо. У зв’язку з нещодавнім приєднанням держави до Європейського Енергетичного Співтовариства (далі – ЄЕС), «необхідне докорінне переозброєння галузі», що, за словами заступника міністра, стає пріоритетом і головним зобов’язанням. Представлений Проект відкриває нові тенденції в створенні чистого вугілля, спільної роботи з Єврокомісією в новому напрямку – насамперед захороненні діоксину вуглецю.Олександр Майстренко зазначив, що ІВЕ НАНУ займається чистими вугільними технологіями вже майже 25 років і ще у 70-х роках співпрацював із закордонними підприємствами, насамперед із Shell, у розробці парогазових установок (як приклад, пробна установка працює на Подолі більше 20 років). Проекти чистих вугільних технологій розроблялись і реалізовувались інститутом разом із французькою стороною (Старобешівська ТЕС), TASIS, британським фондом «Ноу-Хау», USAID, фондом НАТО. Однак, директор інституту застерігає, що Україні не можна використовувати західні технології без їх попередньої адаптації, через високий вміст сірки та золи у вугіллі. Також більшість західних технологій є занадто дорогими. Завдяки цьому всьому чисто механічне копіювання технологій зробити не вдасться. Враховуючи досвід, він запропонував звернути увагу на наступні технології:

1.      Технологію спалювання вугілля у циркулюючому киплячому шарі, яка розроблена інститутом і є технологією для міст (вже використовується в Стокгольмі, Токіо).
2.      Технологію спалювання енергоносіїв під тиском, використання твердого палива, яка є надзвичайно безпечною з точки зору екології.3.      Ефективне використання відходів вуглезбагачення – ці відходи містять ряд цінних хімічних сполук, котрі можна використовувати у подальшій діяльності й навіть продавати.
4.      Створення нових енергоблоків, адже ресурс існуючих буде вичерпаний через 8-10 років. Головною проблема, що постане при цьому є утилізація діоксину вуглецю.

Таким чином, необхідна «перебудова систем всіх ТЕС, а не тільки сірко і азотоочистки на існуючі енергоблоки», – на чому наполягав Олександр Майстренко.

 Що стосується самого Проекту ЄС, то голова департаменту «Енергетика, охорона довкілля та транспорт» представництва Єврокомісії в Україні повідомив, що його офіційний старт відбувся 3 січня 2011 року й розрахований на подальші 24 місяці. За словами Ханса Райна, загальний кошторис Проекту має скласти 625 тис. євро, фінансування якого здійснюється в рамках загальної світової програми «Навколишнє середовище і природні ресурси, включаючи енергію» і в рамках Запрошення до пропозицій «Розгортання можливостей і вивчення чистих вугільних енерготехнологій уловлення та зберігання діоксиду вуглецю». Він також зауважив, що загалом Україна в 2011 році отримала два з п’яти проектів, запропонованих у Запрошенні на загальну суму більш як 800 тис. євро. Метою даного Проекту є сприяння поширенню знань та інформації з чистих вугільних енерготехнологій, адже саме вони становитимуть основний напрямок розвитку енергетичного сектору Європи на перехідний період. Тому саме європейський Проект допоможе Україні виконати свої зобов’язання по вступу до ЄЕС, встановити міжнародну мережу експертів й розвинути інституційну спроможність.Директор департаменту НАК «ЕКУ» підкреслив, що теплова енергія в Україні виробляється на обладнанні, створеному ще у 60-70-х роках, а спроектованому ще раніше. Блоки ТЕС працюють в перемінних режимах, що спричиняє до ще більшого зростання обсягів викидів. Михайло Михайлов підтримав запровадження чистих технологій, використання нових котлів та розгляд сухих відходів вуглезбагачення як частини паливного запасу країни (а саме: у шлаковідстійниках зберігається близько 600 млн. тон сухих відходів антрациту, їх повторне збагачення і використання могло б суттєво знизити собівартість енергії, що виробляється).Презентував Проект завідуючий екологічної лабораторії ІВЕ НАНУ Ігор Вольчин, головними цілями якого визначено:
·        демонстрація, розповсюдження та застосування в Україні чистих вугільних енерготехнологій, використання яких дозволить зекономити більш 10% вугілля, що значно зменшить викиди діоксиду вуглецю, інших парникових газів та забруднюючих речовин;
·        поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом впровадження чистих вугільних енерготехнологій вугілля разом з сучасними технологіями вловлювання та зберігання вуглецю;
·        досягнення за допомогою сучасних технологій спалювання твердого палива, впровадження високоефективних технологій очищення відхідних газів та вловлювання і зберігання вуглецю на ТЕС.

 Специфічними цілями Проекту є

·       аналіз поточного стану українських вугільних ТЕС, їх техніко-економічних характеристик, непланових зупинок, роботи  енергоблоків в маневрених режимах тощо;
·        аналіз ринку енергетичного вугілля в Україні, його розподілу між ТЕС, перспектив видобутку та збагачення вітчизняного вугілля, використання вугільних сумішей та відходів вуглезбагачення;
·        аналіз стану та технологій очищення димових газів від забруднюючих речовин в теплоенергетиці України, відповідності європейського та національного законодавства з охорони довкілля, перспектив впровадження індустріальних технологій очищення відхідних газів;
·        огляд сучасних промислових екологічно чистих вугільних технологій та технологій вловлювання і зберігання діоксиду вуглецю в електроенергетиці;
·        підготовка науково-технічних рекомендацій для ТЕО з упровадження чистих вугільних енерготехнологій на ТЕС України для потенційних інвесторів, проектантів, енергетичних компаній та фінансових організацій; розрахунок впливу впровадження чистих вугільних технологій на зменшення викидів забруднюючих речовин та парникових газів для кожного конкретного випадку;
·        розробка рекомендацій для ТЕО з упровадження чистих вугільних технологій, розроблених в ІВЕ, а саме: котлів низькотемпературного киплячого шару з рециркуляцією твердої фази, що працюють на відходах вуглезбагачення, пальників з термохімічною підготовкою вугілля, установок комплексного вловлювання золи та діоксиду сірки на базі реконструйованих мокрих скруберів Вентурі тощо;
·        проведення семінарів для технічного персоналу ТЕС та енергетичних компаній, що займається питаннями впровадження чистих вугільних енерготехнологій, їх характеристиками та перевагами, а також їх адаптацією до умов українського енергетичного сектору;
·        проведення семінарів для технічного персоналу ТЕС та енергетичних компаній, що займається розвитком технологій вловлювання та захоронення вуглецю, їх характеристиками та прикладами реалізації, оцінюванням можливостей для демонстрації технологій вловлювання та зберігання діоксиду вуглецю, оцінюванням місць зберігання діоксиду вуглецю.

 

Наразі ж в світі використовується кілька способів зниження викидів діоксиду вуглецю, а саме: пиловугільне спалювання з ультра-надкритичними параметрами пари, високим ККД циклу та високоефективним очищенням димових газів (ТЕС Niederaussem (Німеччина), Nordiylland, Avedoer (Данія), Isogo (Японія), Wang-gu (Китай) й інші); спалювання в прямоточних котлах циркулюючого киплячого шару (ТЕС Lagisza) з високим ККД; використання технологій комбінованого циклу на вугіллі (з внутрішньо-цикловою газифікацією, спалювання в киплячому шарі під тиском тощо).